Ninh Thuận

Khởi công dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Hữu

Lễ khởi công dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Hữu, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận.
Lễ khởi công dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Hữu, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận.
Lễ khởi công dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Hữu, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top