Khánh thành Nhà máy điện mặt trời đầu tiên tại Hà Tĩnh

Một góc Nhà máy điện mặt trở ở Cẩm Hòa của Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn vừa khánh thành chiều 1.7. Ảnh: Trần Tuấn
Một góc Nhà máy điện mặt trở ở Cẩm Hòa của Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn vừa khánh thành chiều 1.7. Ảnh: Trần Tuấn
Một góc Nhà máy điện mặt trở ở Cẩm Hòa của Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn vừa khánh thành chiều 1.7. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top