Khắc phục hậu quả thiên tai không thể chỉ dựa vào ngân sách

Châu Á – Thái Bình Dương là khu vực chịu nhiều tác động của thiên tai.
Châu Á – Thái Bình Dương là khu vực chịu nhiều tác động của thiên tai.
Châu Á – Thái Bình Dương là khu vực chịu nhiều tác động của thiên tai.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top