Hậu Giang: Mía rớt giá, nông dân lao đao

Nông dân huyện Phụng Hiệp thu hoạch mía niên vụ 2017 - 2018.
Nông dân huyện Phụng Hiệp thu hoạch mía niên vụ 2017 - 2018.