Hải Phòng: 10 doanh nghiệp công nghiệp nợ hơn 300 tỷ đồng tiền thuế

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình làm việc với 10 doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp còn nợ đọng thuế. Ảnh: TT.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình làm việc với 10 doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp còn nợ đọng thuế. Ảnh: TT.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình làm việc với 10 doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp còn nợ đọng thuế. Ảnh: TT.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top