Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hà Tĩnh đề nghị được cấp kinh phí để khắc phục lũ lụt