Giảm giá vé qua trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp

Đại diện chủ đầu tư thông báo với người dân về việc giảm giá vé qua trạm (ảnh: P.V)
Đại diện chủ đầu tư thông báo với người dân về việc giảm giá vé qua trạm (ảnh: P.V)