Infographic: Toàn cảnh BOT Thái Nguyên - Chợ Mới

UBND tỉnh Thái Nguyên kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh hợp đồng BOT đã ký với nhà đầu tư, theo hướng xem xét dỡ bỏ trạm thu phí Bờ Đậu tại km77+922 quốc lộ 3 (đoạn qua huyện Phú Lương); cho phép nhà đầu tư mở rộng, hoàn thiện đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đặt hai trạm thu phí trên đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và đường Thái Nguyên - Chợ Mới. 

 
 

Infographic