Giá vàng thế giới hôm nay: Liên tục đảo chiều, giá vàng trở nên khó lường

Giá vàng hôm nay tiếp tục diễn biến khó lường.
Giá vàng hôm nay tiếp tục diễn biến khó lường.