Giá vàng thế giới hôm nay: Lo ngại đẩy giá vàng tiếp tục rớt sâu

Giá vàng hôm nay giảm sau khi thị trường chứng khoán phục hồi.
Giá vàng hôm nay giảm sau khi thị trường chứng khoán phục hồi.
Giá vàng hôm nay giảm sau khi thị trường chứng khoán phục hồi.