Giá vàng hôm nay 15.11: Thiếu yếu tố hỗ trợ, giá vàng “đì đẹt” ở vùng thấp

Các nhà đầu tư đang tập trung sự chú ý vào thông tin  cải cách thuế của Mỹ. Ảnh PV
Các nhà đầu tư đang tập trung sự chú ý vào thông tin cải cách thuế của Mỹ. Ảnh PV
Các nhà đầu tư đang tập trung sự chú ý vào thông tin cải cách thuế của Mỹ. Ảnh PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top