Giá thịt lợn "cao chót vót", chuyên gia hiến kế cách hạ nhiệt thế nào?

Giá thịt lợn tại các chợ dân sinh vẫn ở mức cao hơn bình thường. Ảnh Kh.V
Giá thịt lợn tại các chợ dân sinh vẫn ở mức cao hơn bình thường. Ảnh Kh.V
Giá thịt lợn tại các chợ dân sinh vẫn ở mức cao hơn bình thường. Ảnh Kh.V
Lên top