Giá thịt lợn tăng cao nhất trong 10 năm qua

Bà Trần Thị Hồng, hiện nay lượng thịt lợn bán ra giảm đến 50% do nhiều gia đình cắt giảm thịt lợn trong bữa ăn gia đình. Ảnh: Kh.V (chụp sáng 16.12.2019)
Bà Trần Thị Hồng, hiện nay lượng thịt lợn bán ra giảm đến 50% do nhiều gia đình cắt giảm thịt lợn trong bữa ăn gia đình. Ảnh: Kh.V (chụp sáng 16.12.2019)
Bà Trần Thị Hồng, hiện nay lượng thịt lợn bán ra giảm đến 50% do nhiều gia đình cắt giảm thịt lợn trong bữa ăn gia đình. Ảnh: Kh.V (chụp sáng 16.12.2019)
Lên top