Giá thịt lợn giữa siêu thị và chợ dân sinh chênh lệch tới 40%, dân bức xúc

Thịt lợn bán tại chợ truyền thống rẻ hơn giá bán tại các siêu thị. Ảnh: Kh.V
Thịt lợn bán tại chợ truyền thống rẻ hơn giá bán tại các siêu thị. Ảnh: Kh.V
Thịt lợn bán tại chợ truyền thống rẻ hơn giá bán tại các siêu thị. Ảnh: Kh.V
Lên top