Gia Lai: Không có chuyện 1 dự án ký 2 quyết định đội vốn 2,8 tỉ đồng

Dự án nâng cấp, sửa chữa đường Hùng Vương đã thay đổi diện mạo huyện Chư Sê, Gia Lai. Ảnh Đình Văn.
Dự án nâng cấp, sửa chữa đường Hùng Vương đã thay đổi diện mạo huyện Chư Sê, Gia Lai. Ảnh Đình Văn.
Dự án nâng cấp, sửa chữa đường Hùng Vương đã thay đổi diện mạo huyện Chư Sê, Gia Lai. Ảnh Đình Văn.