Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông: 4 lần lùi tiến độ, dân thủ đô chán ngán

Dự án Cát Linh- Hà Đông lùi tiến độ đến lần thứ 4
Dự án Cát Linh- Hà Đông lùi tiến độ đến lần thứ 4
Dự án Cát Linh- Hà Đông lùi tiến độ đến lần thứ 4