Gạo Việt Nam bị cảnh báo mất quyền cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới”

Việt Nam có nhiều giống lúa cho gạo ngon để tham dự cuộc thi "Gạo ngon nhất thế giới". Ảnh: Vũ Long
Việt Nam có nhiều giống lúa cho gạo ngon để tham dự cuộc thi "Gạo ngon nhất thế giới". Ảnh: Vũ Long
Việt Nam có nhiều giống lúa cho gạo ngon để tham dự cuộc thi "Gạo ngon nhất thế giới". Ảnh: Vũ Long
Lên top