Doanh nghiệp phải dừng vi phạm để gạo được dự thi "Gạo ngon nhất thế giới"

Các doanh nghiệp cần dừng vi phạm bản quyền trong sử dụng logo của TRT để Việt Nam tiếp tục được dự thi Gạo ngon nhất thế giới. Ảnh: Vũ Long
Các doanh nghiệp cần dừng vi phạm bản quyền trong sử dụng logo của TRT để Việt Nam tiếp tục được dự thi Gạo ngon nhất thế giới. Ảnh: Vũ Long
Các doanh nghiệp cần dừng vi phạm bản quyền trong sử dụng logo của TRT để Việt Nam tiếp tục được dự thi Gạo ngon nhất thế giới. Ảnh: Vũ Long
Lên top