Gần 5 vạn khách Trung Quốc du lịch Tết qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Đoàn khách Trung Quốc làm thủ tục nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái trong dịp Tết 2019. Ảnh: T.N.D
Đoàn khách Trung Quốc làm thủ tục nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái trong dịp Tết 2019. Ảnh: T.N.D
Đoàn khách Trung Quốc làm thủ tục nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái trong dịp Tết 2019. Ảnh: T.N.D
Lên top