Dự án BOT của Cty 36.71 - Bộ Quốc phòng: Kiểm toán Nhà nước chỉ ra hàng loạt sai phạm

Dự án BOT thu phí của TCty 36 tại Gia Lai bị phát hiện nhiều sai phạm. Ảnh: ĐÌNH VĂN
Dự án BOT thu phí của TCty 36 tại Gia Lai bị phát hiện nhiều sai phạm. Ảnh: ĐÌNH VĂN
Dự án BOT thu phí của TCty 36 tại Gia Lai bị phát hiện nhiều sai phạm. Ảnh: ĐÌNH VĂN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM