Đồng chí Đỗ Mười với tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười thăm nhà máy xi măng Hải Phòng, ngày 25.3.1991. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười thăm nhà máy xi măng Hải Phòng, ngày 25.3.1991. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười thăm nhà máy xi măng Hải Phòng, ngày 25.3.1991. Ảnh: TTXVN
Lên top