Doanh thu ngành truyền hình trả tiền tuột dốc thảm hại

Nhà đài truyền hình trả tiền Việt Nam hợp tác phát kênh chương trình nước ngoài được Việt hóa nội dung (ảnh: VNPayTV).
Nhà đài truyền hình trả tiền Việt Nam hợp tác phát kênh chương trình nước ngoài được Việt hóa nội dung (ảnh: VNPayTV).
Nhà đài truyền hình trả tiền Việt Nam hợp tác phát kênh chương trình nước ngoài được Việt hóa nội dung (ảnh: VNPayTV).
Lên top