Giá tiền ảo 18.7: "Ngoi ngóp" chạm ngưỡng 10.000$, Bitcoin vất vả trụ lại

Giá tiền ảo hôm nay (18.7): Giá tiền ảo tăng nhẹ trở lại. Ảnh BTC
Giá tiền ảo hôm nay (18.7): Giá tiền ảo tăng nhẹ trở lại. Ảnh BTC
Giá tiền ảo hôm nay (18.7): Giá tiền ảo tăng nhẹ trở lại. Ảnh BTC
Lên top