Doanh nghiệp kêu "trời" vì mất tiền tỉ cho thủ tục kiểm tra chồng chéo

Nhiều ý kiến bức xúc đề cập tới sự chồng chéo, mất thời gian, cụ thể là kiểm tra nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu. Ảnh minh họa.
Nhiều ý kiến bức xúc đề cập tới sự chồng chéo, mất thời gian, cụ thể là kiểm tra nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu. Ảnh minh họa.