Đi xin việc làm bị bắt phải mua sản phẩm 8 triệu đồng mới được nhận

Bố con Y Dối trình bày vụ việc với PV Báo Lao Động.
Bố con Y Dối trình bày vụ việc với PV Báo Lao Động.
Bố con Y Dối trình bày vụ việc với PV Báo Lao Động.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top