Lừa đảo chạy việc, cán bộ Sở Giáo dục – Đào tạo lĩnh án 12 năm tù