ĐHCĐ thường niên Eximbank 2020: Tranh chấp ghế nóng liệu có chấm dứt?

Những tranh chấp kéo dài trong thời gian qua cho thấy dường như các nhóm cổ đông lớn của Eximbank vẫn chưa muốn ổn định nếu chưa đạt được mong muốn của họ. Ảnh: Gia Miêu
Những tranh chấp kéo dài trong thời gian qua cho thấy dường như các nhóm cổ đông lớn của Eximbank vẫn chưa muốn ổn định nếu chưa đạt được mong muốn của họ. Ảnh: Gia Miêu
Những tranh chấp kéo dài trong thời gian qua cho thấy dường như các nhóm cổ đông lớn của Eximbank vẫn chưa muốn ổn định nếu chưa đạt được mong muốn của họ. Ảnh: Gia Miêu
Lên top