Câu trả lời về "ghế nóng" ở Eximbank sẽ có vào cuối tháng 6?

Đại hội cổ đông của Eximbank luôn luôn "nóng" trong thời gian vừa qua. Ảnh: Gia Miêu
Đại hội cổ đông của Eximbank luôn luôn "nóng" trong thời gian vừa qua. Ảnh: Gia Miêu
Đại hội cổ đông của Eximbank luôn luôn "nóng" trong thời gian vừa qua. Ảnh: Gia Miêu
Lên top