Eximbank bất ngờ thay Chủ tịch HĐQT trước thềm đại hội

Ông Cao Xuân Ninh bất ngờ rời ghế Chủ tịch HĐQT Eximbank. ảnh: eximbank
Ông Cao Xuân Ninh bất ngờ rời ghế Chủ tịch HĐQT Eximbank. ảnh: eximbank
Ông Cao Xuân Ninh bất ngờ rời ghế Chủ tịch HĐQT Eximbank. ảnh: eximbank
Lên top