Nhóm SMBC yêu cầu Eximbank phải tổ chức đại hội cổ đông bất thường

Nhóm cổ đông lớn SMBC yêu cầu Eximbank phải tổ chức đại hội cổ đông bất thường. Ảnh: Gia Miêu
Nhóm cổ đông lớn SMBC yêu cầu Eximbank phải tổ chức đại hội cổ đông bất thường. Ảnh: Gia Miêu
Nhóm cổ đông lớn SMBC yêu cầu Eximbank phải tổ chức đại hội cổ đông bất thường. Ảnh: Gia Miêu
Lên top