Đầu tư nước ngoài tăng 4,2%

Đầu tư nước ngoài tăng 4,2%. Ảnh: MH
Đầu tư nước ngoài tăng 4,2%. Ảnh: MH
Đầu tư nước ngoài tăng 4,2%. Ảnh: MH