Đại biểu Quốc hội: Chuyển nợ xấu sang VAMC chỉ là giải pháp tạm thời