Công ty Quản lý hội chợ triển lãm và các chợ Đà Nẵng: Tiêu cực tràn lan trong thời gian dài

Nguồn thu từ kẻ bán, người mua tấp nập ở các chợ Đà Nẵng, được BGĐ Công ty HCTL&CC Đà Nẵng chi xài tùy tiện. Ảnh: P.V
Nguồn thu từ kẻ bán, người mua tấp nập ở các chợ Đà Nẵng, được BGĐ Công ty HCTL&CC Đà Nẵng chi xài tùy tiện. Ảnh: P.V