Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công bố thu nhập tiền tỉ của sếp SCIC và Công ty Mua bán Nợ

Ảnh TC.
Ảnh TC.