Cơn sốt đất Long Thành: Đủ kiểu "bánh vẽ", khách hàng cảnh giác kẻo mất tiền oan

Các cấp chính quyền địa phương liên tục đưa ra cảnh báo về tình trạng dự án ảo ở Long Thành. Ảnh: Bảo Chương
Các cấp chính quyền địa phương liên tục đưa ra cảnh báo về tình trạng dự án ảo ở Long Thành. Ảnh: Bảo Chương
Các cấp chính quyền địa phương liên tục đưa ra cảnh báo về tình trạng dự án ảo ở Long Thành. Ảnh: Bảo Chương

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top