Đề xuất cấm đầu tư kinh doanh bào thai, dịch vụ đòi nợ thuê

Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: Ngọc Thắng.
Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: Ngọc Thắng.
Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: Ngọc Thắng.
Lên top