Chuyển biển số xe kinh doanh sang màu vàng: Doanh nghiệp ủng hộ, chủ xe băn khoăn

Các hiệp hội taxi đề xuất đổi màu biển số xe kinh doanh vận tải. Ảnh: KH
Các hiệp hội taxi đề xuất đổi màu biển số xe kinh doanh vận tải. Ảnh: KH