CEO Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo: Muốn biết sức sống của kinh tế, hãy đến sân bay

Nữ tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam, Nguyễn Thị Phương Thảo.
Nữ tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam, Nguyễn Thị Phương Thảo.
Nữ tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam, Nguyễn Thị Phương Thảo.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top