Cắt giảm thuế quan với các mặt hàng theo hiệp định thương mại tự do

Ông Hà Huy Tùng, Phó Vụ trưởng vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Tài chính thông tin một số vấn đề về các hiệp định thương mại tự do. Ảnh: TN
Ông Hà Huy Tùng, Phó Vụ trưởng vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Tài chính thông tin một số vấn đề về các hiệp định thương mại tự do. Ảnh: TN
Ông Hà Huy Tùng, Phó Vụ trưởng vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Tài chính thông tin một số vấn đề về các hiệp định thương mại tự do. Ảnh: TN
Lên top