Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh: Còn quá nhiều thủ tục chuyên ngành chồng chéo

Bộ trưởng - Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ - Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với Bộ Công Thương về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hoá XNK sáng 22.9. Ảnh: Hà Anh
Bộ trưởng - Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ - Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với Bộ Công Thương về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hoá XNK sáng 22.9. Ảnh: Hà Anh