Bộ trưởng Công Thương: "Đảm bảo chuỗi cung ứng được thông suốt"

Lên top