Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu kiểm tra mô hình du lịch farmstay

Nhiều trang mạng quảng cáo rầm rộ về mô hình Farmstay ở Lâm Đồng. Ảnh: Nhiệt Băng chụp lại
Nhiều trang mạng quảng cáo rầm rộ về mô hình Farmstay ở Lâm Đồng. Ảnh: Nhiệt Băng chụp lại
Nhiều trang mạng quảng cáo rầm rộ về mô hình Farmstay ở Lâm Đồng. Ảnh: Nhiệt Băng chụp lại
Lên top