Bộ GTVT muốn nâng tuổi máy bay lên 25 năm: Có an toàn và phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế?

Bộ Giao thông Vận tải đề xuất nâng tuổi máy bay dân dụng từ 20 năm lên 25 năm.
Bộ Giao thông Vận tải đề xuất nâng tuổi máy bay dân dụng từ 20 năm lên 25 năm.
Bộ Giao thông Vận tải đề xuất nâng tuổi máy bay dân dụng từ 20 năm lên 25 năm.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top