Đường băng sân bay Tân Sơn Nhất hư hỏng: Chuyên gia hàng không nói về mức độ nguy hiểm

Theo chuyên gia hàng không, khi đường băng bị xuống cấp nếu không sửa chữa kịp thời thì sẽ uy hiếp an toàn bay.
Theo chuyên gia hàng không, khi đường băng bị xuống cấp nếu không sửa chữa kịp thời thì sẽ uy hiếp an toàn bay.
Theo chuyên gia hàng không, khi đường băng bị xuống cấp nếu không sửa chữa kịp thời thì sẽ uy hiếp an toàn bay.
Lên top