Bí quyết giữ kho báu Cù Lao Chàm

Ông Nguyễn Sự (bìa trái) cho biết Miếu Tổ nghề yến là di tích đầu tiên được trùng tu tại Hội An (1995). Ảnh: THANH HẢI
Ông Nguyễn Sự (bìa trái) cho biết Miếu Tổ nghề yến là di tích đầu tiên được trùng tu tại Hội An (1995). Ảnh: THANH HẢI
Ông Nguyễn Sự (bìa trái) cho biết Miếu Tổ nghề yến là di tích đầu tiên được trùng tu tại Hội An (1995). Ảnh: THANH HẢI