Bến du thuyền hồ Tây xa hoa một thời sao lại biến thành "nghĩa địa" hoang tàn thế này?