THÀNH LẬP ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP:

“Bảo kiếm” để cắt đứt “lợi ích nhóm”

Vốn Nhà nước trong các tập đoàn như PVN sẽ được quản lý bởi “siêu uỷ ban” trong năm 2018. Ảnh: A.C
Vốn Nhà nước trong các tập đoàn như PVN sẽ được quản lý bởi “siêu uỷ ban” trong năm 2018. Ảnh: A.C
Vốn Nhà nước trong các tập đoàn như PVN sẽ được quản lý bởi “siêu uỷ ban” trong năm 2018. Ảnh: A.C

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top