Bamboo Airways chuẩn bị đưa công dân Việt tại Philippines hồi hương

Ngày 14.5 tới đây, Bamboo Airways sẽ thực hiện hành trình đưa 190 công dân Việt Nam tại Philippines về nước
Ngày 14.5 tới đây, Bamboo Airways sẽ thực hiện hành trình đưa 190 công dân Việt Nam tại Philippines về nước
Ngày 14.5 tới đây, Bamboo Airways sẽ thực hiện hành trình đưa 190 công dân Việt Nam tại Philippines về nước
Lên top