22 tỉ đồng sửa chữa đường gom đại lộ Thăng Long

Đường gom đại lộ Thăng Long xuống cấp nghiêm trọng cần phải sửa chữa.
Đường gom đại lộ Thăng Long xuống cấp nghiêm trọng cần phải sửa chữa.
Đường gom đại lộ Thăng Long xuống cấp nghiêm trọng cần phải sửa chữa.
Lên top