Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

100% hoa quả Trung Quốc được kiểm dịch, tại sao dân không dám ăn?

Hoa quả Trung Quốc chiếm số lượng rất nhỏ trên các sạp hàng. Ảnh: KH.V
Hoa quả Trung Quốc chiếm số lượng rất nhỏ trên các sạp hàng. Ảnh: KH.V